Jak wygląda kurs?

Wybór ośrodka szkolenia kierowców powinien być decyzją wyważoną i popartą konkretnymi argumentami. Wymaga to sprawdzenia podstawowych elementów jakimi charakteryzować powinna się szkoła jazdy. Placówka taka powinna posiadać następujące zaplecze:

 • co najmniej jedną salę przeznaczoną wyłącznie do prowadzenia zajęć z nie więcej niż dwudziestoma osobami jednocześnie, wyposażoną w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby;
 • utwardzony plac manewrowy, wyłączony z ruchu pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy, umożliwiający wykonanie każdego z zadań przewidzianych na egzaminie państwowym (z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu);
 • co najmniej jeden pojazd:
 • motocykl o pojemności skokowej silnika przekraczającej 125 cm3, który może osiągnąć prędkość co najmniej 100 km/h (kategoria A),
 • samochód osobowy o długości przekraczającej 3,5 m (kategoria B).

Wybrany przez nas ośrodek szkoleniowy musi być wyposażony w pomoce dydaktyczne odpowiadające obowiązującemu stanowi prawnemu i poziomowi techniki:

 • tablice poglądowe, folie, diapozytywy, programy komputerowe lub filmy wideo (wraz z urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z nich) prezentujące:
 • zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym,
 • zasady kierowania pojazdem,
 • podstawowe czynności kontrolno-obsługowe,
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
 • tablicę do pisania i makietę umożliwiającą symulowanie sytuacji na drodze,
 • teksty aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego i warunków używania pojazdów.

Każdy, oficjalnie i zgodnie z prawem, funkcjonujący ośrodek szkolenia kierowców posiada niepowtarzalny numer, nadany przez starostwo powiatowe. Na podstawie tego numeru możemy uzyskać pewność o legalności działania szkoły, którą zamierzamy wybrać.

 


POMOCNE

ZOBACZ TAKŻE