Nowe zasady

 

Nowe zasady przeprowadzania
egzaminów na prawo jazdy.

Od 19 stycznia 2013 r. obowiązuje całkowicie nowy sposób przeprowadzania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.

Baza nowych pytań na prawo jazdy jest dostępna tutaj!

Łatwo nie jest…
Tradycyjne pytania testowe zostały zastąpione klipami wideo z symulacją zdarzenia, które będą lepiej odzwierciedlać realne sytuacje na drodze.

    Na nowy egzamin składa się:
  • 20 pytań multimedialnych. Pytania, m. in. w formie klipów wideo, przedstawiają konkretne sytuacje na drodze; na pytania odpowiadamy TAK lub NIE; czas odpowiedzi: 20 s. na zapoznanie się z pytaniem + 10 s. wyświetlenie filmu+ 15 s. na odpowiedź)
  • 12 pytań z odpowiedziami A, B i C, z jedną odpowiedzią prawidłową; czas odpowiedzi: do 50 s.

Ilość pytań w bazie liczy kilka tysięcy. Nie ma więc możliwości „wykucia” testów i odpowiadania „na pamięć”. Nie ma również drugiej szansy: po odpowiedzi na pytanie i przejściu do następnego nie ma możliwości powrotu i poprawienia poprzedniej odpowiedzi. Taki system faworyzuje te osoby, które rzeczywiście opanowały wiedzę na temat przepisów i potrafią ją swobodnie wykorzystać w praktyce.


POMOCNE

ZOBACZ TAKŻE