o egzaminie

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem uruchamianej na komputerze
aplikacji egzaminacyjnej zawierającej pytania egzaminacyjne pochodzące z jawnej, zatwierdzonej przez ministra
bazy.
Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego tylko jednej
prawidłowej odpowiedzi na losowane pytania.
Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:
1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, wspólnej dla wszystkich kategorii, w tym:
a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty za każde),
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty za każde),
c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 punkt za każde);
2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie konkretnej kategorii prawa jazdy, w tym:
a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty za każde),
b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty za każde),
c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 punkt za każde).
W przypadku pytań z wiedzy podstawowej udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze z dwóch
zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi; na przeczytanie treści
pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
W przypadku pytań z wiedzy specjalistycznej udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze z trzech
zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi; na przeczytanie pytania i udzielenie
odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi
przez przejście do następnego pytania albo do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi.
Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i
otrzymaniem 0 punktów.
Pozytywny wynik daje uzyskanie 68 punktów na 74 możliwe.
Cała część teoretyczna trwa 25 minut.
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, osoba egzaminowana ma możliwość wglądu w pytania egzaminacyjne,
wraz z informacją o prawidłowych odpowiedziach.
Osoba egzaminowana może przystąpić za jednym razem do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie
więcej niż jednej kategorii prawa jazdy. Czas egzaminu wydłuża się wówczas o 25 minut dla każdej następnej
kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

2018-02-16T11:30:39+00:00 08/11/2017|o egzaminie|0 komentarzy

O autorze:

Zostaw komentarz