Bonus w cenie: 1h dodatkowej jazdy gratis

(w dostępnym ośrodku)*

Wybierz kategorię

Bonus w cenie: 1h dodatkowej jazdy gratis

(w dostępnym ośrodku)*

Wybierz kategorię

*Dodatkowa godzina jazdy gratis przeznaczona jest dla osób, które samodzielnie przygotowały się do części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy i uzyskały wynik pozytywny z egzaminu państwowego. Kursantowi, który najpierw zapisał się do ośrodka, a następnie wykupił produkty firmy e-kierowca, nie przysługuje odebranie godziny jazdy gratis.